Een vegetatief schilderij of een vegetatieve “open” ster in het thema “Jules Verne”

Wintermoments with flowers is de kerstbeurs bij uitstek.

Bezoekers komen ideeën sprokkelen om hun kerst feestelijk aan te kleden.

Er wordt gevraagd om 2 stukken te realiseren een fotokader in vorm van een open ster en een winterlandschap of een kersttafereel.

De studentenwedstrijd staat open voor leerlingen uit het floristen-onderwijs: zowel voor cursisten uit het dag- als avondonderwijs, alsook voor leerlingen onder leercontract. Ook net afgestudeerden (academiejaar 2016-2017) kunnen nog deelnemen.

Details vind je verder in dit document.

Onderwerp 1: een vegetatief schilderij

Maak een winterlandschap of kersttafereel, gepresenteerd op een (zelfgemaakte) schildersezel.

Zorg er voor dat jouw werkstuk de allures van een kunstcreatie heeft.

De opdracht moet thuis of in de klas voorbereid of gerealiseerd worden.

De creatie kan afgewerkt worden op de site, maar niet in de tentoonstellingsruimte.

Zorg er dus zeker voor dat je creatie goed verplaatsbaar is en strooi geen sneeuw, losse houtskool … rond je creatie. Alles moet mooi vastzitten.

De leerlingen werken het werkstuk alleen af!

De lesgevers kunnen op school tips en suggesties geven.

Onderwerp 2: een vetetatieve “open” ster in het thema “Jules Verne”

Deze zal gebruikt worden als ‘fotokader’ op staander waarachter de bezoekers plaats kunnen nemen en foto’s kunnen maken. Dit zal de bezoeker de mogelijkheid geven om leuke kerstkaartjes te maken.

Werk gedeeltelijk of volledig op  OASIS® steekschuim.

Zorg er dus voor dat jouw werkstuk de allures van een kunstcreatie heeft.

Zorg ervoor dat jouw staander de bezoekers de mogelijkheid biedt om achter jouw ster te staan en een foto te maken.
De creatie kan afgewerkt worden op de site, maar niet in de tentoonstellingsruimte.
De organisatie zal zelf de creaties (+ staanders) in de tentoonstellingsruimte plaatsen.
Zorg er dus zeker voor dat je creatie goed verplaatsbaar is en strooi geen sneeuw, losse houtskool … rond je creatie. Alles moet mooi vastzitten.

 

Omschrijving

Plantaardig materiaal moet overheersen.

Voorzie je creatie van een waardevol naamkaartje dat je aan je stuk hecht zodanig dat je stuk niet verloren gaat. Zorg ervoor dat je naamkaartje bij je creatie past.

Voorzie ook viltjes onder de ezel zodat de tegels niet beschadigd/vuil worden.

Beoordeling

De jury zal de volgende punten beoordelen:

Techniek – vorm en kleur – verhouding.

Het is natuurlijk ook van belang dat het reglement gerespecteerd wordt.

Opmerking :

De leerkrachten worden verzocht de werkplaats te verlaten en de leerlingen zelf te laten afwerken. Tips en uitleg worden ter plaatse niet meer meegedeeld, wij vragen wel aan de leerkrachten de nodige uitleg en voorbereiding in de klas te geven.


PRAKTISCHE INFORMATIE

 1. Dagindeling
  1. We verwachten je op donderdag 23 november 2017 tussen 8h30 en 9h00 (wees op tijd ajb)
  2. De wedstrijd begint omstreeks 09h00 om te eindigen om 13h00
  3. De werkstukken moeten binnen deze tijdspanne afgewerkt worden.
  4. Rond 12h00 krijgen de deelnemende floristen een lunchpakket en een drankje.
  5. De prijsuitreiking zal plaatshebben omstreeks 16h00 in de zaal : De Witte Roos (2de verdieping) 
 1. Materialen
  1. De materialen voor de kunststukken worden door de deelnemers zelf meegebracht en bekostigd. Houd rekening met het reglement en de opdracht.
  2. De creatie mag thuis of op school voorbereid of gerealiseerd worden en wordt ter plekke afgewerkt.
  3. Hecht een passent naamkaartje met voornaam, naam (en school als dit van toepassing is) aan je werkstuk zodat je werkstuk er als een echt kunstwerk uitziet en niet verloren gaat.

Alle werkstukken blijven ter plekke tot en met dinsdag 28 november 2017 om 18u00. De werkstukken worden door de deelnemers zelf verwijderd en meegenomen vanaf 18h00. Het verwijderen van de niet afgehaalde werkstukken zal aan de desbetreffende deelnemer aangerekend worden. 

 1. Voorbereiding van de werkstukken
  1. De stukken mogen thuis of op school voorbereid worden en kunnen ter plekke afgewerkt worden. Hou wel rekening met de tijdspanne.
  2. De leerkrachten worden verzocht de werkruimte te verlaten en hun leerlingen op hun eentje te laten afwerken, tips en uitleg moeten zij in de klas hebben gekregen. 
 1. Transport van de materialen
  1. Voor, tijdens en na de wedstrijd mogen er materialen aangevoerd worden. Natuurlijk gebeurt dit met de nodige zorg en voorzichtigheid en in respect voor de andere deelnemers en exposanten.
  2. De donderdag is een drukke dag bij de opbouw van de happening. Het is er op dat ogenblik ook altijd zeer druk. Hou hier ajb rekening mee.
  3. Na de wedstrijd wordt ALLE afval verwijderd en meegenomen door de deelnemers. (dit kan een reden van uitsluiting zijn.) 
 1. Let op
  1. Voor, tijdens of na de wedstrijd mag er geen reclame gemaakt worden. De enige uitzondering is het vermelden van de stageplaats die eventueel materialen sponsort.
  2. Geen enkel materiaal van het domein en omgeving mag gebruikt worden. 
 1. Organisatie en jury
  1. De verantwoordelijken zullen tijdens het verloop van de wedstrijd de materialen controleren. Ze kunnen een materiaal afkeuren indien dit niet conform is met het reglement. Je kan/mag de organisatoren steeds contacteren als je vragen hebt rond een bepaald materiaal. Enkel zij kunnen uitsluitsel geven indien er discussie is.
  2. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van diefstal, vandalisme, brand of andere beschadigingen aan de werkstukken of aan materialen van de deelnemers.
  3. Een eventuele verzekering tegen beschadiging van materialen, werkstukken of voor de deelnemers zelf, valt ten koste van de deelnemers zelf.
  4. Voor, tijdens of na de jurering kan er geen enkele discussie gevoerd worden met de organisatoren of met de jury zelf. Dit zowel over de quotatie als over het verloop van de wedstrijd zelf.
  5. Elk contact met één of meerdere van de juryleden met de deelnemers, voor of tijdens de jurering, is verboden.
  6. De jurering gebeurt ter plekke en de dag zelf. Volgende punten worden in acht genomen: techniek – vorm en kleur – originaliteit
  7. De jury hoeft zich niet te verantwoorden over de gegeven punten en is niet verplicht deze achteraf aan de deelnemers mee te delen.
  8. Elke onverenigbaarheid met het reglement kan een diskwalificatie met zich meebrengen.
  9. De organisatie behoudt zich het recht veranderingen aan te brengen aan het reglement en de wedstrijd.

 

Wij wensen je nu al de nodige inspiratie en “fair play” t.o.v. je collega’s!

 

Voor verdere inhoudelijke vragen over de wedstrijd kan je tijdens de kantooruren terecht bij de wedstrijdverantwoordelijken:
– Micheline Vansintjan, GSM 0475/98 16 83 of e-mail michelinevansintjan@hotmail.com
– An Theunynck, GSM 0473/28 12 79 of e-mail an.theunynck@telenet.be

Voor praktische inlichtingen omtrent de organisatie kan je  tijdens de kantooruren terecht bij de organisatie :

Rekad Produkties
Geelseweg 47 B
2200 Herentals
014/28 60 80
events@rekad.be

 

Inschrijven