La Reid (BE)

Ruimte: grasveld
Project: Welcome in Christmas colours
Omschrijving: La Reid zal jou welkom heten met een prachtig letterwoord in rode en groene bloemen.